top of page

FÖRDELAR FÖR FÖRETAGAREN:

EN VÄG TILL ENKEL REKRYTERING

anna mahdollisuus symboli

1. VI FÖR SAMMAN ARBETSTAGARE OCH ARBETSGIVARE

Vi värdesätter en sammankoppling där företagarens och arbetstagarens behov och förväntningar möts så att vi kan leda rätt person till rätt företag.

anna mahdollisuus symboli

2. VI KÄNNER VÅRA ARBETSSÖKANDE PERSONLIGEN

Genom att tillbringa tid med våra arbetssökande lär vi känna dem både på ett professionellt och  personligt plan.

anna mahdollisuus symboli

3. VI HAR YRKESPROFFS FRÅN OLIKA BRANSCHER

Varje arbetssökande har en unik utbildning och arbetsbakgrund

anna mahdollisuus symboli

4. INTERNATIONELL KOMPETENS OCH SPRÅKKUNSKAPER

Med en språklig mångfald kommer förutom din arbetskraft även din kundbas att växa.

anna mahdollisuus symboli

5. INGA FÖRBINDELSER 

Det här projektet handlar om chanser, inte förbindelser eller tvång.

anna mahdollisuus symboli

6. GRATIS TJÄNSTER

Tjänsten är helt gratis. Det enda du behöver göra är att ge en chans. 

Vi hjälper dig att hitta den lämpliga framtidsvisionära arbetstagaren för ditt företag. Vi tillhandahåller breda nätverk. Alla arbetssökande intervjuas varvid deras kunskaper och intressen kartläggs.

Vi är ingen rekryteringsfirma utan vi vill sammankoppla rätt människa med rätt företag. Om du inte vill bli en heltidsarbetsgivare har vi även arbetssökande som gärna blir anställda på viss tid. 

 

Och det bästa med vår service – den är gratis.

Du behöver bara ge en chans.

Kontakta oss nu.

bottom of page