top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Anna mahdollisuus -hanke on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttämällä sivustoa ja palveluja käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. 
 

Rekisterinpitäjä:

Anna mahdollisuus -hanke

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriin liittyvistä asioista, ota yhteyttä:

Mohamed Yusuf
Yusuf.m@annamahdollisuus.fi

TAI

Mohamed Yusuf / Anna mahdollisuus -hanke
Yliopistonkatu 16b
20100 Turku

 

Rekisterin nimi:

Anna mahdollisuus -hankkeen asiakasrekisteri

 

Miksi keräämme henkilötietoja:
 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen sekä sähköiseen asiakasviestintään. Henkilötietoja kerätään hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi, asiakkaiden työllistämiseksi sekä työvoiman saamiseksi, lähettääksemme asiakastiedotteita sekä tiedottaaksemme palveluistamme. Emme käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Anna mahdollisuus -hankkeen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. 

 

Rekisterin tietosisältö:
 

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan voi syntyä esimerkiksi kun henkilö tulee käymään yksityishenkilönä tai yrityksen edustajana Anna mahdollisuus -hankkeen tiloihin ja haluaa osallistua hankkeeseen, ottaa yhteyttä lomakkeella tai on osapuolena muussa sopimuksessa, joka liittyy hankkeen toimeksiantoon tai palveluihin.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:
 

Asiakkaan suku- ja etunimi, syntymäaika yritys- tai yhdistysasiakkaan edustajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot ammatista tai ammatillisesta kiinnostuksesta sekä CV. Ja mikäli rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi voidaan kysyä sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja –kielloista, sekä muut osoitetiedot.

 

Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:
 

Kaikki kerättävä tieto saadaan asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä tapaamisissa tai nettisivuilla tapahtuvista lomaketäytöistä, sekä sähköisistä yhteydenotoista. Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista.

Nettisivuilla tapahtuva tietojenkeruu:
 

Kun lähetät meille palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin sivuston yhteydenottolomakkeella, keräämme lomakkeella olevat tiedot. Lomakkeen avulla kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon, jollei asiakas erikseen ilmoita muuta. Kaikki nettisivujen kautta tulleet yhteydenotot arkistoidaan nettisivujen palveluntarjoajan puolesta. Arkistot tyhjennetään hankkeen loputtua, jollei asiakas itse erikseen pyydä poistoa aiemmin.

Linkit ulkopuolisille sivustoille:

Anna mahdollisuus -hankkeen nettisivuilla on linkkejä ulkopuolisten osapuolien tarjoamille nettisivuille. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Anna mahdollisuus -hanke ei ole vastuussa kolmansien tahojen nettisivuista tai niiden sisällöstä.

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

Tietojen säilytys ja  poistaminen:

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen hoitamista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen muiden tarkoitusten toteuttamista varten. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan hankkeen toimesta, esimerkiksi jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista toimintaa. Tiedot tuhotaan hankkeen loputtua.

 

Tietojen suojaus:

Henkilötiedot säilytetään täysin luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarkoin teknisin toimenpitein sekä palomuurilla ja tämän verkkosivuston ja selaimesi välinen liikenne on salattu HTTPS -yhteydellä.

 

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

 

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja pyytää koostetiedostoa. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Toimitamme koostetiedoston maksutta enintään kerran vuodessa. Useammin tapahtuvista toimituksista perimme kohtuulliseksi katsomamme palkkion ennen tiedoston lähettämistä. Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten sekä rajoittaa henkilötietojen käyttöä. ​Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Oikeus  tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota meidän on säilytettävä ylläpidollisista, laillisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu aina suostumukseen ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli koet tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuksi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. (www.tietosuoja.fi)

Päivitetty: 17.7.2018

Sivuston käyttöehdot:

Anna mahdollisuus -hankkeen kotisivujen sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Anna mahdollisuus -hanke ei vastaa sivujen sisällöstä, täsmällisyydestä, oikeellisuudesta, eikä tietojen käytön välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vahingoista. Anna mahdollisuus -hanke pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, estää niille pääsyn sekä keskeyttää palvelun ilman erillistä ilmoitusta. 

 

Osa kotisivujen saattaa edellyttää henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Saat lisätietoa henkilötietojen säilyttämisestä ja keräämisestä yllä olevasta tietosuojaselosteesta. 

 

Anna mahdollisuus -hankkeen kotisivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille kotisivuille. Anna mahdollisuus -hanke ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta ja käyttötarkoituksista.

 

Tietojen kopiointi kokonaisuudessaan, tai olennaisilta osin, Anna mahdollisuus -hankkeen kotisivuilta on yksiselitteisesti kielletty perustuen tekijänoikeuslakiin.

 

Riitatilanteissa kuluttaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. (www.kuluttajariita.fi)

Käyttöehdot
Tietosuojakäytäntö
bottom of page