FÖRDELAR FÖR INVANDRARE:

EN VÄG IN I ARBETSLIVET

anna mahdollisuus symboli

1. PERSONLIG HJÄLP I DITT ARBETSSÖKANDE

Innan vi söker rätt jobb för dig gör vi en kartläggning där bl.a din arbets- och utbildningsbakgrund synliggörs.

Vi hjälper dig att få kontakt med likasinnade människor för kamratstöd och allmän nytta.

anna mahdollisuus symboli

2. UTÖKA DITT SOCIALA NÄTVERK MED OSS 

anna mahdollisuus symboli

3. UTÖKA DITT PROFESSIONELLA NÄTVERK 

Vi hjälper dig knyta kontakter med arbetsgivare du intresserar dig för.

anna mahdollisuus symboli

4. HJÄLP MED CV OCH ANDRA ÖVERFÖRBARA FÄRDIGHETER

Vi hjälper dig med CV:n och tränar upp färdigheter som behövs inom sysselsättning.

anna mahdollisuus symboli

5. UPPRUSTNING INFÖR

ARBETSINTERVJUN

Vi ger dig råd som gör att arbetsintervjun förvandlas till en arbetsplats.

anna mahdollisuus symboli

6. FÖRVERKLIGA DIN DRÖM

Vi lyssnar på dina planer och drömmar inom arbetslivet och hjälper dig hitta rätt arbetsplats. 

Genom oss får du konkret hjälp med arbetssökningen. Du kommer att kunna bygga upp ett starkare socialt nätverk som gagnar dig i dina strävanden till sysselsättning men även senare i arbetslivet. Förutom ett större socialt nätverk har vi breda professionella nätverk som konstant söker ny arbetskraft. Ifall inte en lämplig plats är ledig, gör vi allt för ett hitta en sådan. Vi hjälper dig ta steget till att bli kallad till intervju och tränar upp färdigheter som behövs i arbetslivet, sedan är det upp till dig att visa vad du går för.

 

Ta kontakt eller besök oss så pratar vi en stund och  hittar en väg till din sysselsättning!